Go digital, create content!

Go digital, create content!

Onoff logo
It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.

Analyse en strategieontwikkeling

Zomaar iets doen op sociale media is met vuur spelen en levert zelden iets vruchtbaar op. Om een goed verhaal te kunnen opbouwen en convers(at)ie te genereren is er nood aan een doordachte strategie. Het is belangrijk om te weten waar, waarover en hoe er over je merk gesproken wordt. We doen dit aan de hand van een social media quickscan.
Analyse en strategieontwikkeling - Doordachte strategie
Tijdens deze quickscan onderzoeken we jouw online reputatie en proberen we inzichten te geven in wat er over jullie op internet rondgaat. Is de toon positief, neutraal of eerder negatief? Welke zijn veelbesproken relevante onderwerpen en wie zijn de grote influencers? En in welke kanalen wordt er vooral gesproken? Vanuit deze inzichten bepalen we welke platformen het meest geschikt zijn. Want elk sociaal kanaal heeft zijn do's and dont's, specifieke communicatiestijl en vaak duidelijk afgelijnde doelgroep.
Na deze analyse schrijven we onze bevindingen neer samen met bruikbare adviezen. Per kanaal hebben we dan de getrapte flow to go:
Analyse en strategieontwikkeling - Flow to go
Analyse en strategieontwikkeling - Platformen sociale media
Geen website zonder inhoud, geen social media kanaal zonder beleving. Straffe boodschappen die samen een nog straffer verhaal vormen. Het is nu tijd om te starten met contencreatie.
Ook geïnteresseerd in een online quickscan, een doortrapte flow to go of benieuwd welke contentmix het best voor jou werkt?
Neem dan zeker contact met ons op.