Go digital, create content!

Go digital, create content!

Onoff logo
Geen Nicole zonder Hugo. Geen Bert zonder Ernie. Geen Dimitri zonder Mike. En ook geen digitale strategie zonder research en analyse.
De ontwikkeling van een digitale strategie vertrekt nooit van een wit blad. Starten doen we door samen koffie te drinken en te spreken over jouw bedrijf. De klassieke vragen worden gesteld, maar we gaan ook verder: wat zijn jouw drijfveren, dromen en ambities? Jouw business begrijpen, daar draait het om.
Digitale strategie - Quickscan
We combineren deze intake met een online quickscan, die ons inzichten bezorgt om samen een digitale strategie te kunnen ontwikkelen. Deze scan raakt alle facetten van digitale communicatie aan. Hoe verhouden dragende media zich tot conversiemedia en welke flow wordt er gevolgd? Wat kunnen sociale media voor jou betekenen? En heeft het zin om in SEA te investeren? We stellen niet alleen vragen, maar geven ook antwoorden.
Digitale strategie - Digitaal plan
Na de kennismaking met het bedrijf en de online quickscan destilleren we wat relevant is en gaan we er strategisch mee aan de slag. Dit resulteert in een digitaal plan met duidelijke doelstellingen, een heldere strategie en een originele inhoudsbepaling. Alle relevante kanalen zitten erin vervat en we zijn duidelijk over de uitvoer en opvolging van het plan.
Alvorens de ON-knop in te drukken, maken we de digitale communicatiedragers ›
Dus. Digitale strategieontwikkeling.
Onze expertises.
Onontbeerlijk om aan een digitale strategie te beginnen: een online quickscan. Hierin nemen we jouw digitale activiteiten onder de loep en vergelijken we die met die van je concullega's. We lijsten de verbeterpunten op en kijken ook waar online je sterktes en mogelijkheden liggen.
In een strategisch digitaal plan formuleren we duidelijke doelstellingen, een heldere strategie en een originele inhoudsbepaling. Bovendien maken we in dit plan een duidelijk overzicht over de uitvoering en de opvolging van de to do's. Dat allemaal om van jouw onderneming een succesvol verhaal te maken.
Key Performance Indicators beloven organisaties betere prestaties. Wij beloven dat ook. Door je doelstelling kwantitatief te formuleren, analyseren we de prestaties van je organisaties. Zo weten we waar we een tandje moeten bijsteken, of waar we extra op moeten inzetten zodat je bedrijf de doelstellingen haalt.
Wat zijn jouw drijfveren, dromen en ambities?
Kom het ons vertellen bij een kop koffie of ijskoude jenever
en wij ontwikkelen voor jou een digitale strategie.